یاداشتهای هنری

یاداشتهای هنری


يكي از دغدغه هاي هميشگي ومهم هنرمندان و متوليان عرصه ي هنر بايد آموزش هنر باشد كه متأسفانه در جامعه ي ما از لحاظ كيفي و كمي بدان توجه نشده و به شدت از نابساماني هاي بخش آموزش رنج مي برد.
انتخاب معيارهاي نامناسب ، عدم توانايي و گاهي لازم در زمينه ي هنر ، تعيين استاد براي مقاطع مختلف ، عدم تناسب و ارتباط فعاليتهاي آموزشي با نيازهاي جامعه و... از جمله مواردي هستند كه به اين بحران دامن زده اند.
آن چه در زير آمده بازگوي ديدگاه و عقايد هنرمند ناصر فيض الله بيگي است :
1- دنياي هنر ، دنياي تازگي ، خلاقيت و تغيير بر مبناي نيازها است .
2- هنر ، همان شخصيت ، فن و تكنيك ، وسيله اي براي ابراز شخصيت هستند .
3- نقاشاني كه در تظاهر اشياء گرفتار شده اند هنر را نشناخته اند.
4- تغيير در تفكر و احساس موجب تغيير در هنر و سپس زندگي خواهد شد .
5- هنر امروز براي آينده ، هنر باقي خواهد ماند . تكرار آن نيز در فردا اثر ي از هنر ندارد .
6- هنر به ميزان احساسي بودنش ، علمي نيز هست .
7- هنرمند در گذشته سير مي كند ، نه در آينده ، بلكه او فرزند زمان خويش است .
8- آثار نقاشي به منظور فروش و قبول سفارش توليد مي شوند و آثار هنري براي ارتباط و گفتگو با انسان ها خلق مي گردند.
9- هنر مدرن ف هنري عقل گرا و هنر دنياي نوين ماست .
10- نقاشي كه اثري را با تمام جزئيات بيان مي كند هنوز موفق به انجام كار دوربين عكاسي نشده است .
11- هرگاه توانستيم از دنياي شبيه سازي بگذريم به دنياي هنر پا گذاشته ايم .
12- آموزش هنر نقاشي تنها ارائه ي تكنيك و فن نيست بلكه تبادل شعر ، فلسه ، روانشناسي ، تاريخ و همه ي عواملي كه با احساسات و تفكر اسان رابطه دارد ، همراه است .
13- توجه درك هنري و فكر خلاق مهم تر از آموزش نقاشي است .
14- اخلاق در هنر به معني صداقت با خويش و ارائه ي كار با همان صداقت است .
15- هنر تكراري روح انسان را افسرده و بيمار مي كند .
16- منتقدان زمان و جامعه هستند كه هنر را از غير جدا مي كنند .
17- معلم واقعي كسي است كه شاگردانش را از شاگرد بودن نجاد دهد تا استعداد و راه خويش را بيابند .
18- متعجبم از استاد هنري كه از مسائل علمي و حركت هاي نوين حرف مي زند ، ولي درآثارش به آن توجهي نمي كند .
19- دنيا با سرعت در حال تغيير است ، ولي هنوز نقاشان به اصطلاح هنرمند ما دغدغه ي نقاط طلايي ، تركيب بندي و سايه روشن را دارند.
20- هنر در هر زماني و دوره اي خصوصيات وويژگي هاي خود را داشته است و زمان ما نيز هنر خاص خود را بايد دارا باشد .
21- ما هنرمندان فكر مي كنيم كه از جامعه جلوتريم . بدترين چيز آن است كه از آنان عقب باشيم ، درست مانند اين است كه قبل از تولد دچار مرگ شده باشيم .
22- اگر حرفي براي گفتن نداشته باشم ، نمايشگاهي ارائه نمي دهم ، اين حرف هايم هستند كه تعداد نمايشگاه هايم را تعيين مي كنند.